Pořad bohoslužeb od 16. 6. do 23. 6. 2024 

16. 6. NEDĚLE   11. neděle v mezidobí

 • PŘÍSNOTICE   7:30 mše sv.: Za Karla Duchoně a živou a † rodinu
 • BLUČINA   9:00 mše sv.: Za Marii Böhmovou, rodiče a zdraví celé rodiny
 • MĚNÍN   1. Svaté přijímání                                                                                                     10:30 mše sv.: Za živou a † rodinu Kopřivovu, Vudiovu, Konečnou                   a  Urbanovu.
 • BLUČINA   18:00 - 19:00 Nikodémova noc                                                                             Možnost soukromé adorace a svátosti smíření. 

19. 6. STŘEDA  Středa 11. týdne v mezidobí

 • PŘÍSNOTICE   14:00 Pohřeb se mší sv. 

20. 6. ČTVRTEK  Čtvrtek 11. týdne v mezidobí

 • MĚNÍN   17:30 mše sv.: Na úmysl dárce.

21. 6. PÁTEK  Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 • BLUČINA   17:30 mše sv.: Za † Stanislava Příbranského a manželku. 

22. 6. SOBOTA 

 • PŘÍSNOTICE   13:00 mše sv. u příležitosti výročí SDH    

23. 6. NEDĚLE   12. neděle v mezidobí

 • PŘÍSNOTICE   7:30 mše sv.: Za Františka Urbánka.
 • MĚNÍN   9:00 mše sv.: Za Františku Koláčkovu. 
 • BLUČINA   10:30 mše sv.: Za Josefa Hlavsu, rodiče a sestru.  

FARNÍ OZNÁMENÍ:

V pondělí 17. 6. v 17:30 se uskuteční na faře schůze PRF.

Závěr školního roku: Oheň s opékáním špekáčků bude v Měníně v pátek 21. 6. v 17.00 hod. a v Blučině v pátek 28. 6. po večerní mši svaté.

Setkání na farním dvoře a posezení s harmonikou v Blučině bude v neděli 30. 6. Podrobnosti budou zveřejněny.

Po mši se modlíme na 4 úmysly: za Ukrajinu, za dary DS pro nového brněnského biskupa, za nová kněžská a řeholní povolání a za přírodu. Tyto úmysly spojíme do jedné společné modlitby Otče náš a Zdrávas Maria.

Římskokatolická farnost Nanebevzetí Panny Marie

Komenského 20                        664 56 Blučina                          blucina@dieceze.cz


Farnost spravuje:

Mgr. Jaroslav Trávníček, farář  tel. 777 259 336                        

Všechny farní záležitosti se vyřizují po každé mši svaté a po telefonické domluvě kdykoliv jindy.

Nedávno se událo

V sobotu 15. června 2024 se uskutečnila společná pouť farností Blučina, Měnín a Přísnotice, Žabčice. Tentokrát jsme se vydali do Číhoště a Sázavského kláštera.

V pátek 7. června 2024 se v Blučině konala Noc kostelů. Farnost Blučina se do této akce zapojuje každoročně a snaží se nabídnout bohatý program pro děti i dospělé. 

V neděli 26. května odpoledne jsme se vydali na druhou procházku "Po stopách křížů" v okolí Blučiny. 


Jak pulsujeme