Pořad bohoslužeb od 14. 7. do 21. 7. 2024 

14. 7. NEDĚLE   15. neděle v mezidobí

  • PŘÍSNOTICE   7:30 mše sv.: Za † rodinu Mackovu, Kochovu, Kozumplíkovu, Dreslerovu, Novákovu a Josefa Čalouda.
  • BLUČINA   9:00 mše sv.: Za rodiče Šenkýřovy, dceru a synovce.
  • MĚNÍN   Slavnost sv. Markéty - hody   10:30 mše sv.: Za farníky a všechny obyvatele Měnína.

17. 7. STŘEDA  Středa 15. týdne v mezidobí 

  • PŘÍSNOTICE   17:30 mše sv.: Na poděkování za pomoc a ochranu.

18. 7. ČTVRTEK  Čtvrtek 15. týdne v mezidobí

  • MĚNÍN   17:30 mše sv.: Na poděkování za Boží odpuštění, milosrdenství a Boží lásku.

19. 7. PÁTEK  Pátek 15. týdne v mezidobí

  • BLUČINA   17:30 mše sv.: : Za farníky.

21. 7. NEDĚLE   16. neděle v mezidobí

  • PŘÍSNOTICE   7:30 mše sv.: Za rodinu Číhalovu, Saitlovu a Brychtovu. 
  • MĚNÍN   9:00 mše sv.: Za Josefa Čermáka, rodiče, švagra Zdeňka, živou rodinu a duše v očistci.
  • BLUČINA  10:30 mše sv.: Za Jindřicha Konečného, Vlastimila Kopečka, Miroslava a Františku Širokých a rodinu Masařovu.

FARNÍ OZNÁMENÍ:

Po mši se modlíme na 4 úmysly: za Ukrajinu, za dary DS pro nového brněnského biskupa, za nová kněžská a řeholní povolání a za přírodu. Tyto úmysly spojíme do jedné společné modlitby Otče náš a Zdrávas Maria.

Římskokatolická farnost Nanebevzetí Panny Marie

Komenského 20                        664 56 Blučina                          blucina@dieceze.cz


Farnost spravuje:

Mgr. Jaroslav Trávníček, farář  tel. 777 259 336                        

Všechny farní záležitosti se vyřizují po každé mši svaté a po telefonické domluvě kdykoliv jindy.

Nedávno se událo

Na konci června jsme se v pátek sešli u táboráku při příležitosti ukončení školního roku. V neděli odpoledne pak proběhlo Sousedské posezení s harmonikou.

V sobotu 15. června 2024 se uskutečnila společná pouť farností Blučina, Měnín a Přísnotice, Žabčice. Tentokrát jsme se vydali do Číhoště a Sázavského kláštera.

V pátek 7. června 2024 se v Blučině konala Noc kostelů. Farnost Blučina se do této akce zapojuje každoročně a snaží se nabídnout bohatý program pro děti i dospělé.


Jak pulsujeme