Noc kostelů 2022

16:00 – 22:00 Volná prohlídka kostela                                                                            Vstup do krypty v kapli svaté Barbory                                                    Výstava bohoslužebného oblečení, liturgických                                      nádob, biblí a starých knih

16:00 – 20:00 Výstup na kostelní věž, prohlídka hodin, zvonů

18:30 Mše svatá

19:30 Voda, pramen života - vystoupení dětské scholy

20:30 Duchovní služba v Armádě České republiky                                                                                                             Život a služba vojenských kaplanů v AČR - vojenský kaplan mjr. Mgr. Pavel Matoušek

21:30 Závěrečná modlitba za Blučinu s požehnáním

22:00 Ukončení Noci kostelů

DOPROVODNÝ PROGRAM NA FARNÍM DVOŘE

PRO DĚTI

16:00 – 20:00 Skákací hrad                                                                                                                                                                 Hry pro nejmenší

PRO VŠECHNY

16:00 - 22:00 Malé občerstvení

Volný vstup do farního sklepa


PUTOVÁNÍ ZA VODOU

- procházka po trase původního farního vodovodu

- začínáme na farním dvoře - končíme v Losengruntech

- pro děti budou na cestě přichystány úkoly

- délka trasy tam i zpět je asi 1 km