ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Komenského 20, 664 56 Blučina
Číslo účtu farnosti: 202 275 9359/0800.                                                                                                                Všem dárcům upřímné díky.

Farnost spravuje: Mgr. et Bc. Jaroslav Trávníček, farář
telefon: 777 259 336
e-mail: blucina@dieceze.cz

Všechny farní záležitosti se vyřizují po každé mši svaté a po telefonické domluvě kdykoliv jindy.


Ve farnosti působí: mjr. Mgr. Pavel Matoušek
Od roku 2005 duchovní Římskokatolické církve (trvalý jáhen)
Od roku 2008 Vojenský kaplan oddělení duchovní služby Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov