Farní akce


Plánované farní akce na rok 2024, průběžně budou doplňovány, případně aktualizovány.

Podrobné informace k akcím budou vždy předem zveřejněny na webu v sekci Aktuality a na vývěsce u fary.