Noc kostelů 2019

16:00 KOSTEL NENÍ LIDUPRÁZDNÝM DĚDICTVÍM PO NAŠICH                       NÁBOŽENSKY ZALOŽENÝCH PŘEDCÍCH.                                               NEVĚŘÍTE? PŘIJĎTE!                                                                                 Otevření kostela, kostelní věže, zahájení programu pro děti

16:00 – 20:00 VÝSTUP NA VĚŽ KOSTELA, PROHLÍDKA HODIN,                                   ZVONŮ.                                                                                                       Výstup po 120 schodech na 30 metrů vysokou věž                                 (jen pro zdatné)

16:00 – 21:00 VOLNÁ PROHLÍDKA KOSTELA, BOHOSLUŽEBNÉHO                            OBLEČENÍ, FOTOGRAFIÍ                                                                          Z historie i ze současnosti kostela a farnosti

17:30 – 17:50 MÁJOVÁ POBOŽNOST

18:00 – 18:30 MŠE SVATÁ

19:00 – 19:30 ZAKAŽ HVĚZDU – DUCHOVNÍ EMOŠANSON                                                                                                              V podání oku i uchu lahodící ženské kapely

20:00 – 20:20 PANNA MARIA VYPRÁVÍ                                                                                                                                                Povídání o obrazu na hlavním oltáři

20:20 – 21:00 ADORACE PŘI SVÍČKÁCH

20:50 – 21:00 ZÁVĚREČNÁ MODLITBA S POŽEHNÁNÍM

DOPROVODNÝ PROGRAM NA FARNÍM DVOŘE

PRO DĚTI

16:00 – 19:00 VYROBTE SI S NÁMI NĚCO ZAJÍMAVÉHO – dílničky pro děti, SPORTOVNÍ AKTIVITY, VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ

PRO VŠECHNY PŘÍCHOZÍ

16:00 – 21:00 MALÉ OBČERSTVENÍ

21:00 LETNÍ KINO