Noc kostelů 2017

16:00 – 22:00 Noc kostelů začíná                                                                                     Blučina jako na dlani – výstup na kostelní věž                                        Volná prohlídka kostela                                                                            Skvosty našeho kostela – přehlídka ornátů a                                          bohoslužebného oblečení                                                                        Zapalování svíček na poděkování, prosbu, odpuštění                            Ruční přepisování Bible – pokračování v přepisu                                    evangelia sv. Marka                                                                                  Vstup do krypty v kapli svaté Barbory

17:55 Zvonění nejen kostelních zvonů - zvonky a zvonečky s sebou

18:00 Mše svatá se skupinou Fakt Jo

19:00 Vystoupení komorního souboru Musica animae

20:30 Komentovaná prohlídka zaměřená na jednotlivé oltáře

21:00 "Počátek" - divadelní představení o stvoření světa, účinkují místní farníci

21:30 Občerstvení pro duši – soukromá adorace při svíčkách

22:00 Závěrečná modlitba za Blučinu s požehnáním

DOPROVODNÝ PROGRAM NA FARNÍM DVOŘE

16:00 – 19:00 Děti, přijďte se bavit

Dílničky – výroba voskového zvonečku s korálkem, rybí samolepky

Křídování – malování na chodníku

Minikurz pro všechny kluky

17:00 Vědomostní soutěž pro nejmenší i větší (odměny pro úspěšné řešitele)

16:00 – 22:00 Občerstvení pro tělo – občerstvení pro všechny příchozí

18:00 – 22:00 Ve víně je pravda – řízená ochutnávka mešního vína.                                                                                              Přivítáme vás sklenkou vína zdarma, dále možnost zakoupení odrůdových vín