Pastorační rada farnosti

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI je poradním orgánem faráře, spolupracuje s ním při vytváření farní obce tak, aby farnost byla živým společenstvím věřících. Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky farnosti a radit se o nich. Tím se rozumí prohlubování vědomí spoluodpovědnosti za farnost mezi věřícími, přinášení podnětů a návrhů na slavení bohoslužeb. Členové pastorační rady si mají všímat zvláštních životních situací různých skupin farního společenství, sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj ve farnosti s jeho problémy a přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, zastupovat zájmy katolíků na veřejnosti. Pastorační radu farnosti tvoří farář a ostatní duchovní ve farnosti, dalšími členy jsou farníci, kteří byli zvoleni farním společenstvím a farníci, kteří byli do pastorační rady jmenováni farářem. 


ČLENOVÉ PASTORAČNÍ RADY

P. Mgr. et Bc. Jaroslav Trávníček, Mjr. Mgr. Pavel Matoušek, Mgr. Pavel Ampapa, MUDr. Iveta Dicko, Anděla Floderová, Alena Hrdličková, Jana Jedličková, Mgr. Andrea Matute Portugal, Marie Šenkýřová, Eva Závodníková, Jitka Zmrzlá.

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD FARNOSTÍ BRNĚNSKÉ DIECÉZE

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY