Noc kostelů 2018

16:00 Máme otevřeno

  • Výstup na kostelní věž, vstup do krypty v kapli svaté Barbory
  • Volná prohlídka kostela, bohoslužebné oblečení
  • Svíce a přímluva - možnost zapálení svíce s přímluvou
  • 100 farních fotek – historické i současné fotografie z historie kostela a života farnosti

18:00 Mše svatá se skupinou Fakt Jo

19:00 "Hej, už víš?" – vystoupení dětské scholy

20:00 Popelka Nazaretská – recitační pásmo, účinkují místní farníci

21:00 Adorace při svíčkách

21:30 Závěrečná modlitba s požehnáním

DOPROVODNÝ PROGRAM NA FARNÍM DVOŘE

Pro děti

16:00 – 19:00 Kreativní vyrábění - vosková pečeť, rybička z keramické hmoty

          v 17:00 Vědomostní soutěž "Kdo šetří, má za tři"

16:00 – 21:00 Občerstvení pro všechny příchozí