Noc kostelů 2015

16:00 Noc kostelů začíná                                                                                    Volná prohlídka kostela                                                                            Sestup do krypty v kapli svaté Barbory

16:00 – 19:00 Pro děti:

SKÁKACÍ HRAD – na farním dvoře

ŽÁDNÁ TMA PRO TEBE NENÍ TEMNÁ – výroba lucerniček

16:00 - 20:00 Blučina z nadhledu – výstup na kostelní věž k hodinám a ke zvonům

17:30 Mše svatá se skupinou Fakt jo

18:30 Hudební vystoupení žáků klavírního oddělení Základní umělecké školy ŽIDLOCHOVICE,                                   pobočky v Blučině

19:30 Lidové zvyky od Velikonoc po svátky Svatého Ducha                                                                                              Přednáší etnografka Mgr. Barbora Svobodová

20:30 Komentovaná prohlídka                                                                                                                                                 provádí Ivan Zálešák z Památníku písemnictví na Moravě

21:00 Adorace při svíčkách a tiché varhanní hře                                                                                                                   hraje Mgr. Pavla Macková

21:15 Modlitba za Blučinu s požehnáním

21:30 Ukončení Noci kostelů