Noc kostelů 2020

16:00 – 21:00

  • výstup na kostelní věž, prohlídka hodin, zvonů
  • vstup do krypty v kapli svaté Barbory
  • výstava biblí a bohoslužebného oblečení
  • zapalování děkovných svící

18:00 Právě teď je chválit Pána čas                                                                     vystoupení dětské scholy a skupiny Fakt Jo

19:00 Mše svatá

20:00 Rozjímání za zvuku flétny

21:00 Soukromá adorace při svíčkách

21:30 Závěrečná modlitba za Blučinu s požehnáním

22:00 Ukončení Noci kostelů


DOPROVODNÝ PROGRAM NA FARNÍM DVOŘE

PRO DĚTI

16:00 – 19:00 Hry a soutěže, dílničky

PRO VŠECHNY PŘÍCHOZÍ

16:00 – 22:00 Malé občerstvení