Noc kostelů 2013

16:00 – 17:30 Vstupte, jste vítáni                                                                                      volná prohlídka kostela, zapalování děkovných svící                              výstava biblí a kancionálů                                                                        výstava výtvarných prací dětí na téma "Cestou dvou                            bratří                                                                                                          ruční přepisování Bible, možnost sejít do krypty v                                  kapli svaté Barbory

16:00 – 22:00 Prohlídka farního sklepa

16:15 – 17:15  Společná pouť na Svatá Pole                                                                    při ní soutěž pro děti (při špatném počasí hry na faře)

17:30 – 17:50 Písničky od srdíčka                                                                                                                                                     vystoupení dětí z náboženství a vyhodnocení soutěže

17:50 – 18:00 Zvony nás všechny spojí                                                                                                                                           vyzvánění zvonů na zahájení Noci kostelů, budeme zvonit všichni  

18:00 – 18:45 Mše svatá

18:45 – 19:00 Volná prohlídka kostela

19:00 – 20:00 Afghánistán očima vojenského kaplana                                                                                                                       povídání s kpt. Mgr. Pavlem Matouškem o životě českých vojáků na vojenských základnách v                            Afghánistánu

20:00 – 20:15 Volná prohlídka

20:15 – 20:45 "CESTA …"                                                                                                  půlhodinka se skupinou Fakt Jo

20:45 – 21:15 Volná prohlídka

21:15 – 21:45  Co je kostel a k čemu slouží?                                                                     komentovaná prohlídka zaměřená na smysl kostela –                          P. Hynek Šmerda

21:45 – 22:00 Volná prohlídka

22:00 – 22:30 A Vy jste kdo?                                                                                                                                                                 oživlé sochy

22:30 – 00:00 Noc v kostele                                                                                                                                                                  volná prohlídka jen při svíčkách 

23:00 – 23:30 Budiž věčně velebena                                                                                                                                                     Mariánská půlnoční pobožnost venku u sochy Panny Marie

19:00 – 00:00 Možnost osobních rozhovorů s knězem a vojenským kaplanem

Občerstvení u kostela (při špatném počasí na faře)