Ekonomická rada farnosti

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře. Úkolem ekonomické rady farnosti je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě majetku farnosti, péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb farnosti. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisu Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Setkání svolává farář/administrátor dle aktuální potřeby.


ČLENOVÉ EKONOMICKÉ RADY

P. Mgr. et Bc. Jaroslav Trávníček (předseda), Radek Floder, Ing. Oldřiška Jochmanová, Ing. František Minařík, Jiří Svoboda, Ing. Pavel Tyc, Ing. Petr Závodník 

STANOVY EKONOMICKÝCH RAD FARNOSTÍ BRNĚNSKÉ DIECÉZE