Noc kostelů 2021

16:00 – 22:00 Volná prohlídka kostela                                                                           Vstup do krypty v kapli svaté Barbory                                                   Bohoslužebné oblečení                                                                           Vzpomínka na roky 1831 a 1851

16:00 – 20:00 Výstup na kostelní věž, prohlídka hodin, zvonů

16:00 – 19:00 Dílničky a hry pro děti na farním dvoře

19:00 Mše svatá

20:00 Rozjímání v doprovodu varhan a mariánských písní

21:00 Soukromá adorace při svíčkách

21:30 Závěrečná modlitba za Blučinu s požehnáním

22:00 Ukončení Noci kostelů