Pohřeb v kostele

Kontaktujte pohřební službu, která je schopná vám zařídit vše potřebné. Můžete vybrat kteroukoli pohřební službu. Předběžný termín pohřbu si můžete domluvit na faře buď předem (stačí i telefonem) nebo nám zavolá z kanceláře přímo pohřební služba.
Zpráva o úmrtí bývá na vesnici obvykle ještě tentýž den sdělena sousedům prostřednictvím vyzvánění umíráčkem.
Zvonění zařídí kostelník pan František Holeček, volejte 775 977 039

ZPŮSOBY OBŘADU

Podle vhodnosti mohou pozůstalí volit po poradě s knězem mezi několika způsoby posledního rozloučení:
" pohřební mše svatá s průvodem na hřbitov a uložením rakve s ostatky zemřelého do země
" pohřební mše svatá s rozloučením a odvozem rakve s ostatky zemřelého ke kremaci
" pohřební obřad beze mše s průvodem na hřbitov a uložením rakve s ostatky zemřelého do země
" pohřební obřad beze mše s rozloučením a odvozem rakve s ostatky zemřelého ke kremaci
První varianta je nejčastější a také nejlépe odpovídá křesťanským tradicím. Kremace není v církvi zakázána, jestliže je zvolena s ohledem na rozumné důvody.
S křesťanským smýšlením se neslučuje praxe rozptýlení popela z lidských ostatků ve větru. V případě zájmu o výkrop hrobu a modlitbu kněze při ukládání urny s popelem do rodinného hrobu nás neváhejte kontaktovat. Ve výjimečných případech je to možné i tehdy, když se nekonal církevní, ale civilní pohřeb.
Má-li některá rodina výslovné přání, aby farář doprovázel jejich zesnulé slovem a modlitbou při civilním pohřbu, je možné takové prosbě vyhovět, zejména jde-li o nepokřtěné osoby.

SMUTEČNÍ ŘEČNÍCI

Požádá-li rodina zesnulého o zvláštní slovo na rozloučenou ze strany představitelů obce, spolků, případně jiných osob, které měly k zemřelému člověku výjimečný vztah, může toto slovo zaznít buď v kostele před výkropem rakve, nebo po jejím spuštění na hřbitově. Vždy je třeba se osobně domluvit s knězem, který obřad vede.
Chtějí-li členové sdružení (např. hasiči nebo myslivci) držet u rakve čestnou stráž v uniformách, je třeba stát během bohoslužby čelem k oltáři.

ZÁDUŠNÍ MŠE SVATÁ

Nechat sloužit za zemřelé příbuzné a přátele zádušní mši svatou je velmi starý zvyk vyjadřující lásku, která sahá až za hrob. Církev je přesvědčena, že tímto způsobem zemřelým účinně pomáhá na cestě z očistce do nebe. Mešní úmysly si můžete nechat zapsat do kalendáře podle přání, kdykoliv je v plánu bohoslužeb volné místo.