Noc kostelů 2011

BLUČINA                                                                                  Kostel Panny Marie Nanebevzaté

17:45 Zvony zní – pojďte k nám

18:00 Mše svatá a zpívaná loretánská litanie

19:00 Legenda o svaté Anežce – skupina Fakt jo

19:30 Kostelní móda – aneb co se u oltáře nosí                                              P. PhDr. Hynek Šmerda

20:00 Komentovaná prohlídka kostela

21:00 Duchovní služba v AČR – život a služba vojenských kaplanů v Armádě České republiky                                     vojenský kaplan kpt. Mgr. Pavel Matoušek

21:30 Individuální prohlídka kostela a krypty                                                                                                                        Otevření farního sklepa a degustace (mešních) vín

23:00 "Ó Pane, zhasíná den …"                                                                                                                                               Modlitba před spaním