Křesťanské Vánoce 2023 v Blučině

Křesťanské Vánoce 2023 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blučině


Neděle          3. 12. 2023         10:30          mše sv. - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ                                                                                                                                 Žehnání adventních věnců  (přineste si svoje vyrobené nebo                                                                                                                               koupené věnce)

Pátek            8. 12. 2023         17:00          NÁVŠTĚVA SV. MIKULÁŠE V KOSTELE                                                                                                                     následuje mše svatá                                                             

Neděle        10. 12. 2023         10:30          mše sv. - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Neděle        17. 12. 2023     od 8:00          PŘEDVÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ                                                                                                              10:30          mše sv. - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Neděle       24. 12. 2023                            4. NEDĚLE ADVENTNÍ                                                                                                                        od 13:00          možnost odnést si z kostela domů Betlémské světlo                                                                                                (nezapomeňte na svíčku)                                                                                                                         15:30          VÁNOČNÍ DĚTSKÁ MŠE SV.                                                                                                                     16:30          Troubení muzikantů na hřbitově a pak po celé vesnici

Pondělí      25. 12. 2023         10:30          mše sv. - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Úterý         26. 12. 2023         10:30          mše sv. - Svátek sv. Štěpána

Čtvrtek      28. 12. 2023         16:00          mše sv. - Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků                                                                         17:00          ŽIVÝ BETLÉM

Neděle       31. 12. 2023          10:30          mše sv. - SVÁTEK SVATÉ RODINY                                                                                                                              Obnova manželských slibů

Pondělí          1. 1. 2024          10:30          mše sv. - SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

Sobota          6. 1. 2024           9:00         Požehnání koledníků v kostele                                                                                                               následuje     TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA


                   PROHLÍDKA FARNÍHO BETLÉMA od 24. 12. 2023 PO KAŽDÉ MŠI SVATÉ